De Mar Lijn

Atelier De MarLijn geeft alleen toestemming tot het gebruik van de e-mailadressen vermeld op deze website ten behoeve van het in contact komen met De MarLijn om informatie te winnen of andere redenen die betrekking heeft over het product wat De MarLijn aanbiedt.
Voor het gebruik van de e-mailadressen voor andere dan bovengenoemde reden zoals o.a. het promoten van producten of diensten van of door derden, geeft De MarLijn géén toestemming en doet zij beroep op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet en artikel 15 sub e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).P.S. Deze pagina is in een nieuw tab-blad geopend. Om terug te keren naar de website selecteer je het oorspronkelijke tab-blad.

E-mail adres gebruik.

| © 2005-2023 Atelier De MarLijn | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden |